Mockup Foodprint Applicatie

Afstudeerproject Foodprint

@ IceMobile, Amsterdam

Bachelor of Science 2019 | Communication and Multimedia Design | Hogeschool van Amsterdam

Design Challenge: Hoe kan een mobiele applicatie studenten stimuleren om minder dierlijke producten te consumeren, waardoor hun persoonlijke milieu-impact wordt verkleind en waarbij rekening wordt gehouden met hun huidige koopgedrag?

Het eindproduct bestaat uit een digitaal interactief prototype. De applicatie is ontworpen voor de Food Retail keten Jumbo. Het concept bestaat uit een loyaliteitssysteem voor studenten. Zij worden in de applicatie geconfronteerd met hun aankopen en eetpatroon. Door infographics worden zij geconfronteerd met de milieu-impact van producten en worden geïnformeerd over alternatieven.

Tijdens dit project is het gehele ontwerpproces doorlopen van (gebruikers) onderzoek tot aan prototyping.

Mockup Foodprint ApplicatieUser Research Desk Research Literature Study Sketching Customer Journey Mapping Empathy Map Information Architecture Copywriting User Testing Prototyping User Experience Design Visual Design
Sketch, Illustrator, InDesign, Keynote, PremierePro